29 พฤษภาคม 2024
ผลการเลือกตั้ง 2566 แบบเรียลไทม์

ผลการเลือกตั้ง 2566

ผลการเลือกตั้ง 2566 แบบเรียลไทม์ อัพเดท 24 ชั่วโมง
สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ

ที่มา: กกต.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2566

ผลคะแนน ณ เวลา 23.00 น.
15 พ.ค. 2566

นับคะแนนแล้ว 99 %

ที่มา: กกต.

ทั้ง 500 ที่นั่งในสภา

ก้าวไกล 152
เพื่อไทย 141 
ภูมิใจไทย 70
พลังประชารัฐ 40
รวมไทยสร้างชาติ 36
ประชาธิปัตย์ 25
 ชาติไทยพัฒนา 10
 ประชาชาติ 9 
ไทยสร้างไทย 6
 ชาติพัฒนากล้า 2
∎ เพื่อไทรวมพลัง 2
 เสรีรวมไทย 1
∎ ประชาธิปไตยใหม่ 1
∎ ใหม่ 1
∎ ท้องที่ไทย 1
∎ เป็นธรรม 1
∎ พลังสังคมใหม่ 1
∎ ครูไทยเพื่อประชาชน 1

แบบบัญชีรายชื่อ

100 ที่นั่ง
∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 1. ก้าวไกล 39 ที่นั่ง
  14,172,211 คะแนน
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 2. เพื่อไทย 29 ที่นั่ง
  10,801,620 คะแนน
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 3. รวมไทยสร้างชาติ 13 ที่นั่ง
  4,667,913 คะแนน
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 4. ภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง
  1,118,870 คะแนน
  ∎∎∎

 5. ประชาธิปัตย์ 3 ที่นั่ง
  897,689 คะแนน
  ∎∎∎

 6. ประชาชาติ 2 ที่นั่ง
  570,090 คะแนน
  ∎∎

 7. พลังประชารัฐ 1 ที่นั่ง
  528,610 คะแนน


 8. เสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง
  346,025 คะแนน


 9. ไทยสร้างไทย 1 ที่นั่ง
  337,411 คะแนน


 10. ประชาธิปไตยใหม่ 1 ที่นั่ง
  267,255 คะแนน


 11. ใหม่ 1 ที่นั่ง
  245,610 คะแนน


 12. ชาติพัฒนากล้า 1 ที่นั่ง
  207,591 คะแนน


 13. ท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง
  196,432 คะแนน


 14. ชาติไทยพัฒนา 1 ที่นั่ง
  184,541 คะแนน


 15. เป็นธรรม 1 ที่นั่ง
  181,226 คะแนน


 16. พลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง
  175,764 คะแนน


 17. ครูไทยเพื่อประชาชน 1 ที่นั่ง
  172,022 คะแนน

แบบแบ่งเขต

400 ที่นั่ง

 • ก้าวไกล 113 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 • เพื่อไทย 112 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 • ภูมิใจไทย 67 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 • พลังประชารัฐ 39 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 • รวมไทยสร้างชาติ 23 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 • ประชาธิปัตย์ 22 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 • ชาติไทยพัฒนา 9 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 • ประชาชาติ 7 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎

 • ไทยสร้างไทย 5 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎

 • เพื่อไทรวมพลัง 2 ที่นั่ง
  ∎∎

 • ชาติพัฒนากล้า 1 ที่นั่ง

You cannot copy content of this page